نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار عراقی دهانه 70-1 لیتر

ارتفاع : 170 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 70 میلی متر

40~50 gr : وزن

جار عراقی دهانه 70-450 سی سی

ارتفاع : 124 میلی متر

حجم : 450 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~50 gr : وزن