نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار رنگ دهانه 90 – 600 سی سی

وزن : 45 ~ 55 ~ 65  گرم

دهانه : 90 میلی متر

حجم : 600 سی سی

ارتفاع : 118 میلی متر

جار گرد لیبل دار دهانه 70 – 450 سی سی

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 ~ 50  گرم

دهانه : 70 میلی متر

حجم : 450 سی سی

ارتفاع : 122 میلی متر

جار گرد لیبل دار دهانه 70-350 سی سی

جار گرد لیبل دار

ارتفاع : 107 میلی متر

حجم : 350 سی سی

وزن : 26 ~ 28 ~ 30 ~ 35  گرم

تعداد در بسته : 60

جار گرد لیبل دار دهانه 120-2 لیتری

ارتفاع : 165 میلی متر

حجم : 2 لیتر

دهانه : 120 میلی متر

وزن : 84 ~ 90  گرم

تعداد در بسته : 35

جار گرد لیبل دار دهانه 90-1400 سی سی

ارتفاع : 160 میلی متر

حجم : 1400 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

وزن : 65 ~ 80 گرم

تعداد در بسته : 64

جار رنگ یک کیلویی دهانه 90-600 سی سی

ارتفاع : 127 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

وزن : 50 ~ 55 ~ 60 ~ 65  گرم

تعداد  در بسته : 55

جار گرد لیبل دار دهانه 70-700 سی سی

ارتفاع : 151 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 ~ 50  گرم

تعداد در بسته : 60