نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار موج دهانه 50-70 سی سی

جار موج 70 سی سی ارتفاع : 53 میلی متر حجم : 70 سی سی اندازه دهانه : 50 میلی متر وزن : 14 گرم

جار ادویه کتابی دهانه 50-350 سی سی

جار ادویه کتابی

ارتفاع : 155 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 25 ~ 30 گرم

تعداد در بسته : 150

جار ادویه هشت ضلعی دهانه 50-200 سی سی

جار ادویه هشت ضلعی

ارتفاع : 125 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 25 ~ 30 گرم

تعداد در بسته : 400

جار ادویه پرزیدنت دهانه 50-200 سی سی

جار ادویه پرزیدنت

ارتفاع : 120 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 25 ~ 30 گرم

تعداد در بسته : 400

جار دهانه 50-120 سی سی

جار 120 سی سی

ارتفاع : 65 میلی متر

حجم : 120 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 14 گرم

تعداد در بسته : 450

جار دهانه 50-100 سی سی

جار 100 سی سی

ارتفاع : 66 میلی متر

حجم : 100 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 14 گرم

تعداد در بسته : 500

جار دهانه 50-65 سی سی

جار 65 سی سی

ارتفاع : 50 میلی متر

حجم : 65 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 14 گرم

تعداد در بسته : 700