نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار جوجه بزرگ دهانه 100-3200 سی سی

ارتفاع : 258 میلی متر

حجم : 3200 سی سی

دهانه : 100 میلی متر

113 gr : وزن

جار خرسی دهانه 90-1 لیتری

جار خرسی دهانه 90 - 1 لیتری ارتفاع : 157 mm حجم : 700 cc وزن : 50 ~ 60 ~ 65 gr

جار سگ دهانه 100-3200 سی سی

ارتفاع : 260 میلی متر

حجم : 3200 سی سی

دهانه : 100 میلی متر

113 gr : وزن

جار یک کیلویی خرسی دهانه 90-700 سی سی

ارتفاع : 157 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

50~62~65 gr : وزن

جار خرسی دهانه 70-500 سی سی

ارتفاع : 128 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~50 gr : وزن

جار خرسی دهانه 50-250 سی سی

ارتفاع : 110 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

27 gr : وزن