نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار مقدم دهانه 70 – 450 سی سی

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 ~ 50  گرم

دهانه : 70 میلی متر

حجم : 450 سی سی

ارتفاع : 114 میلی متر

جار مقدم دهانه 70 – 850 سی سی

وزن : 40 ~ 50 گرم

دهانه : 70 میلی متر

حجم : 850 سی سی

ارتفاع : 214 میلی متر

جار مقدم دهانه 70-450 سی سی

ارتفاع : 111 میلی متر

حجم : 450 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 گرم

تعداد در بسته : 74

جار مقدم دهانه 70-250 سی سی

ارتفاع : 80 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 26 ~ 30 ~ 25  گرم

تعداد در بسته : 350

جار مقدم دهانه 70-200 سی سی

ارتفاع : 75 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 26 گرم

تعداد در بسته : 400

جار مقدم دهانه 70-150 سی سی

ارتفاع : 55 میلی متر

حجم : 150 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 18 گرم

تعداد در بسته : 500