نمایش یک نتیجه

نمایش 8 12 16

پریفورم دهانه 90-45 گرم

پریفورم دهانه 90 - 45 گرم نوع دهانه : SP415 اندازه دهانه : 90 mm وزن : 45 gr ارتفاع : 75.5 mm