نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

پریفورم دهانه 110-59 گرم

پریفورم دهانه 110 - 59 گرم نوع دهانه : Special Design (ماهشام) اندازه دهانه : 110 mm وزن : 59 gr ارتفاع : 67.5 mm

پریفورم دهانه 110-60 گرم

پریفورم دهانه 110 - 60 گرم نوع دهانه : SP400 اندازه دهانه : 110 mm وزن : 60 gr ارتفاع : 74.5 mm

پریفورم دهانه 110-80 گرم

پریفورم دهانه 110 - 80 گرم نوع دهانه : SP400 اندازه دهانه : 110 mm وزن : 80 gr ارتفاع : 99.5 mm