نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 8 12 16

درب جار دهانه 100 جوجه بزرگ لبه دار

اندازه ی دهانه : 100 میلی متر

وزن : 19 گرم

تعداد در بسته : 300

درب جار دهانه 110 آج دار ریز

اندازه ی دهانه : 110 میلی متر

وزن : 15 گرم

تعداد در بسته : 350

درب جار دهانه 120 فانوسی

اندازه ی دهانه : 120 میلی متر

وزن : 38 گرم

تعداد در بسته : 350

درب جار دهانه 50 تخت 120 – 100 – 65

اندازه ی دهانه : 50 میلی متر

وزن : 5 گرم

تعداد در بسته : 2000

درب جار دهانه 60 ایماژ آج دار

اندازه ی دهانه : 60 میلی متر

وزن : 8 گرم

تعداد در بسته : 1500

درب جار دهانه 60 ایماژ ساده

اندازه ی دهانه : 60 میلی متر وزن : 8 گرم تعداد در بسته : 1500

درب جار دهانه 90 فانوسی

اندازه ی  دهانه : 90 میلی متر

وزن : 20 گرم

تعداد در بسته : 600

درب جار دهانه 50-ادویه دو تکه

دهانه: 50 میلی متر

وزن: 11 گرم

تعداد در بسته : 1500

درب جار دهانه 60-ادویه بزرگ سه درب

دهانه: 60 میلی متر

وزن: 12 گرم

تعداد در بسته : 1250

درب جار دهانه 120-فلکه ای

دهانه: 120 میلی متر

وزن: 153~134 گرم

تعداد در بسته : 50

درب جار دهانه 90-ساده و رینگی وارطان

دهانه: 90 میلی متر

وزن: 18~14 گرم

تعداد در بسته : 800

درب جار دهانه 120-دسته وسط

دهانه: 120 میلی متر

وزن: 45 گرم

تعداد در بسته : 250