نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 8 12 16

درب جار ادویه دو تکه دهانه 38

درب جار ادویه دو تکه

دهانه : 38 میلی متر

وزن : 4.5 گرم

تعداد در بسته : 2500

 

درب جار دهانه 50 ادویه ساده

اندازه ی دهانه : 50 میلی متر

وزن : 5 گرم

تعداد در بسته : 1500

درب جار دهانه 50 تخت 120 – 100 – 65

اندازه ی دهانه : 50 میلی متر

وزن : 5 گرم

تعداد در بسته : 2000

درب جار دهانه 50-ادویه دو تکه

دهانه: 50 میلی متر

وزن: 11 گرم

تعداد در بسته : 1500

درب جار دهانه 60-ادویه بزرگ سه درب

دهانه: 60 میلی متر

وزن: 12 گرم

تعداد در بسته : 1250

درب جار دهانه 50-درب ادویه آج دار و ساده

دهانه: 50 میلی متر

        وزن : 5 گرم

تعداد در بسته : 1500