نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار چهارگوش عقاب دهانه 70-700 سی سی

جار چهارگوش عقاب 700 سی سی

ارتفاع : 130 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 ~ 50 گرم

تعداد در بسته : 70

جار چهارگوش عقاب دهانه 70-600 سی سی

جار چهارگوش عقاب 600 سی سی

ارتفاع : 118 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 ~ 50 گرم

تعداد در بسته : 70

جار چهارگوش عقاب دهانه 70-250 سی سی

جار چهارگوش عقاب 250 سی سی

ارتفاع : 81 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 26 ~ 28 ~ 30 ~ 35 گرم

تعداد در بسته : 300