نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار بیضی دهانه 70-700 سی سی

ارتفاع : 118 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~50 gr : وزن

جار بیضی دهانه 70-350 سی سی

ارتفاع : 87 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40 gr : وزن