نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار ادویه طرح کتابی دهانه 50-350 سی سی

ارتفاع : 155 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

28 gr : وزن

جار ادویه هشت ضلعی دهانه 50-200 سی سی

ارتفاع : 125 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

28 gr : وزن

جار ادویه پرزیدنت دهانه 50-200 سی سی

ارتفاع : 120 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

28 gr : وزن

جار دهانه 50-120 سی سی

ارتفاع : 65 میلی متر

حجم : 120 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

14 gr : وزن

جار دهانه 50-100 سی سی

ارتفاع : 66 میلی متر

حجم : 100 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

14 gr : وزن

جار دهانه 50-65 سی سی

ارتفاع : 50 میلی متر

حجم : 65 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

14 gr : وزن