نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار هشت ضلعی دهانه 90-1350 سی سی

جار هشت ضلعی 1350 سی سی

ارتفاع : 168 میلی متر

حجم : 1350 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

وزن : 45 ~ 50 ~ 55 ~ 60 گرم

تعداد در بسته : 60

جار هشت ضلعی دهانه 70-700 سی سی

جار هشت ضلعی 700 سی سی

ارتفاع : 139 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 35 ~ 40 ~ 50 گرم

تعداد در بسته : 60

جار هشت ضلعی دهانه 70-350 سی سی

جار هشت ضلعی 350 سی سی

ارتفاع : 100 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 گرم

تعداد در بسته : 300