نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار جوجه بزرگ دهانه 100-3200 سی سی

ارتفاع : 258 میلی متر

حجم : 3200 سی سی

دهانه : 100 میلی متر

وزن : 113 گرم

تعداد در بسته : 30

جار خرسی دهانه 90-1 کیلویی

جار خرسی دهانه 90 - 1 کیلویی

ارتفاع : 157 میلی متر

حجم : 700 سی سی

وزن : 50 میلی متر

تعداد در بسته : 50

جار سگ دهانه 100-3200 سی سی

ارتفاع : 260 میلی متر

حجم : 3200 سی سی

دهانه : 100 میلی متر

113 gr : وزن

جار خرسی دهانه 70-500 سی سی

ارتفاع : 128 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 ~ 50  گرم

تعداد در بسته : 75

جار خرسی دهانه 50-250 سی سی

ارتفاع : 110 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 50 میلی متر

وزن : 27 گرم

تعداد در بسته : 350