نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری مکمل بنزین دهانه 28-350 سی سی

بطری مکمل بنزین 350 سی سی

ارتفاع : 205 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 34 ~ 37 ~ 42 gr

بطری شیشه شور دهانه 28-500 سی سی

بطری شیشه شور 500 سی سی

ارتفاع: 230 میلی متر

حجم: 500 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 42 ~46 ~ 50 gr

بطری تینر دهانه 28-900 سی سی

بطری تینر 900 سی سی

ارتفاع : 198 میلی متر

حجم : 900 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 34 ~ 37 ~ 46 ~ 50 ~ 55 gr

بطری الکل دهانه 28-600 سی سی

بطری الکل 600 سی سی

ارتفاع : 265 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 22 ~ 27 ~ 30 gr

بطری الکل دهانه 28-450 سی سی

بطری الکل 450 سی سی

ارتفاع : 250 میلی متر

حجم : 450 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 22 ~ 27 ~ 30 gr