نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری سم دهانه 28-100 سی سی

بطری سم

ارتفاع : 100 میلی متر

حجم : 100 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 17 ~ 19 ~ 22 گرم

تعداد در بسته : 500 عدد

       

بطری سم دهانه 48-250 سی سی

بطری سم 250 سی سی

ارتفاع: 135 میلی متر

حجم: 250 سی سی

تعداد در بسته : 80

بطری سم دهانه 48-500 سی سی

بطری سم

ارتفاع: 167 میلی متر

حجم: 500 سی سی

تعداد در بسته : 80

بطری سم لیبل دار کواکس دهانه 45-نیم لیتری

بطری سم لیبل دار کواکس

ارتفاع : 189 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 45 میلی متر

وزن :  60 گرم

تعداد در بسته : 90

بطری دهانه 48-1 لیتری سم ساده کواکس

ارتفاع : 240 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 48 میلی متر

وزن : 90 گرم

تعداد در بسته : 80

بطری سم لیبل دار کواکس دهانه 45-1 لیتری

بطری سم لیبل دار کواکس

ارتفاع: 245 میلی متر

حجم: 1 لیتر

دهانه: 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 75 ~ 90 ~ 95 ~ 106 گرم

تعداد در بسته : 80

بطری سم ساده تپل کواکس دهانه 45-نیم لیتری

بطری سم ساده تپل کواکس نیم لیتری

ارتفاع: 168 میلی متر

حجم: 500 سی سی

دهانه: 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 75 ~ 90 ~ 95 گرم

تعداد در بسته : 90

بطری سم دهانه 28-1 لیتری

بطری سم یک لیتری

ارتفاع: 228 میلی متر

حجم: 1 لیتر

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46 ~ 50 ~ 55 گرم

تعداد در بسته : 80

 

بطری سم دهانه 28-500 سی سی

بطری سم 500 سی سی

ارتفاع : 140 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 22 ~ 27 ~ 30 ~ 34 ~ 37 گرم

تعداد در بسته : 80

 

بطری سم دهانه 28 -250 سی سی

بطری سم 250 سی سی

ارتفاع : 137 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 19 ~ 22 گرم

تعداد در بسته : 200