نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری دهانه 45-نیم لیتری لیبل دار بلند کواکس

ارتفاع : 189 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 45 میلی متر

60 gr : وزن

بطری دهانه 48-1 لیتری سم ساده کواکس

ارتفاع : 240 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 48 میلی متر

90 gr : وزن

بطری دهانه 45-1 لیتری سم لیبل دار کواکس

ارتفاع: 245 میلی متر

حجم: 1 لیتر

دهانه: 45 میلی متر

61~84~90~95~103 gr : وزن

بطری دهانه 45-نیم لیتری سم ساده تپل کواکس

ارتفاع: 168 میلی متر

حجم: 500 سی سی

دهانه: 45 میلی متر

60 gr : وزن

بطری دهانه 28-1 لیتری سم

ارتفاع: 228 میلی متر

حجم: 1 لیتر

دهانه: 28 میلی متر

30~34~37~46~50~55 gr : وزن

بطری دهانه 28-500 سی سی

ارتفاع : 140 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22~30~34~37 gr : وزن

بطری دهانه 28-250 سی سی سم

ارتفاع : 137 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22 gr : وزن