نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری چهارگوش دهانه 28-500 سی سی

ارتفاع : 195 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22~30~34~37 gr : وزن

بطری چهارگوش دهانه 28-1 لیتری

ارتفاع : 268 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

34~37~46 gr : وزن

بطری چهارگوش دهانه 28-2 لیتری

ارتفاع : 300 میلی متر

حجم : 2 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

46~50~53 gr : وزن

بطری چهارگوش دهانه 45-4 لیتری

ارتفاع : 266 میلی متر

حجم : 4 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

70~84~90~95 gr : وزن