نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری چهارگوش دهانه 28-500 سی سی

بطری چهارگوش 500 سی سی

ارتفاع : 195 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 22 ~ 30 ~ 34 ~ 37 گرم

تعداد در بسته : 100

بطری چهارگوش دهانه 28-1 لیتری

بطری چهارگوش یک لیتر

ارتفاع : 268 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 34 ~ 37 ~ 46 گرم

تعداد در بسته : 120

بطری چهارگوش دهانه 28-2 لیتری

بطری چهارگوش دو لیتری

ارتفاع : 300 میلی متر

حجم : 2 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 46 ~ 50 ~ 55 گرم

تعداد در بسته : 70

بطری چهارگوش دهانه 45 – 4 لیتری

بطری چهارگوش چهار لیتری

ارتفاع : 266 میلی متر

حجم : 4 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 84 ~ 90 ~ 95  گرم

تعداد در بسته : 24

بطری چهارگوش دهانه 45-3 لیتری

بطری چهارگوش سه لیتری

ارتفاع : 253 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 84 ~ 90 ~ 95 گرم

تعداد در بسته : 35