نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری شامپاینی پافیلی دهانه 28-1 لیتری

ارتفاع : 316 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

37~46 gr : وزن

بطری شامپاینی پافیلی دهانه 28-250 سی سی

ارتفاع: 198 میلی متر

حجم: 250 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

16~22 gr : وزن

بطری پافیلی دهانه 28-250 سی سی

ارتفاع: 160 میلی متر

حجم: 250 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

14~16 gr : وزن

بطری پافیلی دهانه 28-1 لیتری

ارتفاع: 248 میلی متر

حجم: 1 لیتر

دهانه: 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن

بطری فراز پافیلی دهانه 28-1500 سی سی

ارتفاع: 314 میلی متر

حجم: 1500 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن