نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری شامپاینی پافیلی دهانه 28-1 لیتری

بطری شامپاینی پافیلی

ارتفاع : 316 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 42 ~ 46  گرم

تعداد در بسته : 120

بطری شامپاینی پافیلی دهانه 28-250 سی سی

بطری شامپاینی پافیلی

ارتفاع: 198 میلی متر

حجم: 250 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 22 ~ 16 گرم

تعداد در بسته : 200

بطری پافیلی دهانه 28-250 سی سی

بطری پافیلی 250 سی سی

ارتفاع: 160 میلی متر

حجم: 250 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 14 ~  16 گرم

تعداد در بسته : 200

بطری پافیلی دهانه 28-1 لیتری

بطری پافیلی یک لیتر

ارتفاع: 248 میلی متر

حجم: 1 لیتر

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46 گرم

تعداد در بسته : 100

بطری فراز پافیلی دهانه 28-1500 سی سی

بطری فراز پافیلی

ارتفاع: 314 میلی متر

حجم: 1500 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46  گرم

تعداد در بسته : 80