نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری شیر پگاه دهانه 38-1 لیتری

بطری شیر پگاه یک لیتر

ارتفاع : 260 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

وزن : 37 گرم

تعداد در بسته : 100

بطری شیر خزر دهانه 38-1 لیتری

بطری شیر خزر یک لیتر

ارتفاع : 250 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 38 میلی مترسه نخ

وزن : 37 گرم

بطری کتابی دهانه 38-1 لیتری

بطری کتابی یک لیتری

ارتفاع : 225 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

وزن : 37 گرم

بطری شیر دهانه 38-200 سی سی

بطری شیر 200 سی سی

ارتفاع : 145 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

وزن : 17 ~ 20 ~ 25 گرم