نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری شامپاینی ته صاف دهانه 28 – 500 سی سی

بطری شامپاینی ته صاف

ارتفاع : 230 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 22 ~ 30 ~ 34 ~ 37 گرم

تعداد در بسته : 200

بطری مارپیچ دهانه 28 – 600 سی سی

بطری مارپیچ 600 سی سی

ارتفاع : 226 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 27 ~ 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46 گرم

تعداد در بسته : 150

بطری گردن مارپیچی دهانه 28-900 سی سی

بطری گردن مارپیچی 900 سی سی

ارتفاع: 268 میلی متر

حجم: 900 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 47 ~ 46 گرم

بطری بیدستان دهانه 28 – 3 لیتری

بطری بیدستان سه لیتر

ارتفاع : 349 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 46 ~ 50 ~ 55 گرم

تعداد در بسته : 40

بطری سس مینو دهانه 38 – 280 سی سی

بطری سس مینو

ارتفاع : 155 میلی متر

حجم : 280 سی سی

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

وزن : 28 گرم

تعداد در بسته : 300

بطری آب میوه نی دار دهانه 38-375 سی سی

بطری آب میوه نی دار

ارتفاع : 170 میلی متر

حجم : 375 سی سی

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

وزن : 24 گرم