نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری شامپاینی ته صاف دهانه 28-500 سی سی

ارتفاع : 230 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22~30~34~37 gr : وزن

بطری مارپیچ دهانه 28-600 سی سی

ارتفاع : 226 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن

بطری گردن مارپیچی دهانه 28-900 سی سی

ارتفاع: 268 میلی متر

حجم: 900 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن

بطری بیدستان دهانه 28-3 لیتری

ارتفاع : 349 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

46~50~53 gr : وزن

بطری سس مینو دهانه 38-280 سی سی

ارتفاع : 155 میلی متر

حجم : 280 سی سی

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

24 gr : وزن

بطری آب میوه نی دار دهانه 38-375 سی سی

ارتفاع : 170 میلی متر

حجم : 375 سی سی

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

24 gr : وزن