نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری روغن زیتون دهانه 28-750 سی سی

بطری روغن زیتون 750 سی سی

ارتفاع :  270 میلی متر

حجم : 750 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46 گرم

تعداد در بسته : 130

بطری روغن زیتون دهانه 28-250 سی سی

بطری روغن زیتون 250 سی سی

ارتفاع : 170 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 22 گرم

تعداد در بسته : 200

   

بطری روغن زیتون دهانه 28-500 سی سی

بطری روغن زیتون نیم لیتری

ارتفاع : 195 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46  گرم

تعداد در بسته : 180

   

بطری روغن زیتون دهانه 28-1 لیتری

بطری روغن زیتون یک لیتری

ارتفاع : 270 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 42 ~ 46 ~ 50 ~ 55 گرم

تعداد در بسته : 100

بطری روغن نینا دهانه 28-750 سی سی

بطری روغن نینا

ارتفاع: 320 میلی متر

حجم: 1500 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 30 ~ 34 ~ 37 ~ 46 گرم

تعداد در بسته : 130