نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری دهانه 28-250 سی سی روغن زیتون

ارتفاع : 170 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22 gr : وزن

بطری روغن زیتون دهانه 28-500 سی سی

ارتفاع : 195 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن

بطری روغن زیتون دهانه 28-1 لیتری

ارتفاع : 270 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 28 میلی متر

42~46~50~53 gr : وزن

بطری روغن نینا دهانه 28-750 سی سی

ارتفاع: 320 میلی متر

حجم: 1500 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن