نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری چهارگوش دهانه 45 – 4 لیتری

بطری چهارگوش چهار لیتری

ارتفاع : 266 میلی متر

حجم : 4 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 84 ~ 90 ~ 95  گرم

تعداد در بسته : 24

بطری آوند دهانه 45 – 3 لیتری

بطری آوند سه لیتر

ارتفاع : 308 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 84 ~ 90 ~ 95  گرم

تعداد در بسته : 40

بطری چهارگوش دهانه 45-3 لیتری

بطری چهارگوش سه لیتری

ارتفاع : 253 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 84 ~ 90 ~ 95 گرم

تعداد در بسته : 35

بطری آناناسی دهانه 45 – 4 لیتری گرد

بطری آناناسی چهار لیتری

ارتفاع : 312 میلی متر

حجم : 4 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

وزن : 70 ~ 84 ~ 90 ~ 95 گرم

تعداد در بسته : 30