نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری اناری دهانه 28-500 سی سی

ارتفاع : 180 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن

بطری اناری دهانه 28-700 سی سی

ارتفاع : 240 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

30~34~37~46 gr : وزن

بطری اناری دهانه 38-1500 سی سی

ارتفاع : 275 میلی متر

حجم : 1500 سی سی

دهانه : 38 میلی مترسه نخ

38 gr : وزن