نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری کتابی دهانه 28 – 500 سی سی

بطری کتابی 500 سی سی

ارتفاع : 183 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 27 ~ 30 ~ 34 ~ 37  گرم

تعداد در بسته : 200

بطری کتابی دهانه 28-250 سی سی

بطری کتابی 250 سی سی

ارتفاع: 144 میلی متر

حجم: 250 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 16 ~ 19 ~ 22 ~ 27  گرم

تعداد در بسته : 250

بطری کتابی دهانه 28-120 سی سی

بطری کتابی 120 سی سی

ارتفاع : 116 میلی متر

حجم : 120 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 14 ~ 16 گرم

تعداد در بسته : 450

 

بطری کتابی دهانه 28-60 سی سی

بطری کتابی 60 سی سی

ارتفاع: 86 میلی متر

حجم: 60 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

وزن : 12 ~ 14  گرم

تعداد در بسته : 800

بطری گرد دهانه 28 – 120 سی سی

بطری گرد 120 سی سی

ارتفاع : 116 میلی متر

حجم : 120 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 14 ~ 16 گرم

تعداد در بسته : 450

بطری گرد دهانه 28-100 سی سی

بطری گرد 100 سی سی

ارتفاع : 115 میلی متر

حجم : 100 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

وزن : 12 ~ 14 ~ 16 گرم

تعداد در بسته : 500

بطری گرد دهانه 28 – 60 سی سی

بطری گرد 60 سی سی

ارتفاع : 92 میلی متر

حجم : 60 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

 وزن : 12 ~ 14  گرم

تعداد در بسته : 800