نمایش یک نتیجه

نمایش 8 12 16

جار مقدم دهانه 70 – 850 سی سی

وزن : 40 ~ 50 گرم

دهانه : 70 میلی متر

حجم : 850 سی سی

ارتفاع : 214 میلی متر