راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار ادویه پرزیدنت دهانه 50 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 120mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار ادویه هشت ضلعی دهانه 50 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 125mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار ادویه طرح کتابی دهانه 50 - 350 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 155mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr