راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 60 230cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 230cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 22-30gr
 • جار ایماژ هشت وجهی دهانه 60 - 230 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 230cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 30-32gr
 • جار دهانه 60 250cc ایماژ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 80mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 22-30gr