راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 70 1000cc عراقی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 40-50gr
 • جار دهانه 70 450cc عراقی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 124mm
  • حجم 450cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr