راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 70 250cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 81mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26-30-35gr
 • جار دهانه 70 600cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 118mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 700cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 130mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr