راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 50 250cc خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 110mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 27gr
 • جار دهانه 100 3200cc جوجه بزرگ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 258mm
  • حجم 3200cc
  • دهانه 100mm
  • وزن 113gr
 • جار سگ دهانه 100 - 3200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 260mm
  • حجم 3200cc
  • دهانه 100mm
  • وزن 113gr
 • جار دهانه 70 500cc خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 128mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 90 700cc یک کیلویی عسل - خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 157mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-62-65gr