راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 90 502 1500cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 165mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 70 200cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 75mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26gr
 • جار ادویه پرزیدنت دهانه 50 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 120mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار ادویه هشت ضلعی دهانه 50 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 125mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار دهانه 90 504 2000cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 194mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 120 2000cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 165mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 120 2200cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 182mm
  • حجم 2200cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 60 230cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 230cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 22-30gr
 • جار ایماژ هشت وجهی دهانه 60 - 230 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 230cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 30-32gr