راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 90 700cc یک کیلویی عسل - خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 157mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-62-65gr
 • جار دهانه 80 800cc کافی مت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 143mm
  • حجم 800cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr