راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار ادویه طرح کتابی دهانه 50 - 350 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 155mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار دهانه 70 450cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 111mm
  • حجم 450cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 35-40gr
 • جار دهانه 70 450cc عراقی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 124mm
  • حجم 450cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 500cc خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 128mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 90 600cc رنگ یک کیلویی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 127mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-55-62-65gr
 • جار دهانه 70 700cc بیضی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 118mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 70 700cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 158mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دمباز دهانه 90 - 700 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 129mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-55-62-65gr
 • جار دهانه 70 700cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 139mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 31-35-40-50gr