راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

درب‌ها و دستگیره‌ها

 • درب جار دهانه 50 - درب ادویه آجدار و ساده جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 50mm
  • وزن 5gr
 • درب دهانه 50 - برای جارهای 65-100-120 جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 50mm
  • وزن 6gr
 • درب بطری دهانه 38 شیر جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 38mm
  • وزن 5gr
 • درب جار دهانه 90 - فانوسی ساده جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 90mm
  • وزن 20gr
 • درب جار دهانه 70 - مقدم ساده و رینگی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 70mm
  • وزن 10gr
 • درب جار دهانه 120 - کرم  دسته وسط جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 120mm
  • وزن 45gr
 • درب جار دهانه 70 - مقدم آجدار ریز و درشت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 70mm
  • وزن 10gr
 • درب جار دهانه 70 - مقدم فانوسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 70mm
  • وزن 12gr
 • درب جار دهانه 90 - ساده و رینگی وارطان جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 90mm
  • وزن 14-18gr