راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

درب‌ها و دستگیره‌ها

 • درب جار دهانه 120 - فانوسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 210mm
  • وزن 38gr
 • درب جار دهانه 120-فلکه ای جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 120mm
  • وزن 139-153gr
 • درب جاردهانه50-ادویه 2تکه جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 50mm
  • وزن 11gr
 • درب جار دهانه 60-ادویه بزرگ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 60mm
  • وزن 12gr
 • درب بطری دهانه 45 سم Coex سیل بردار البرز جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 46mm
  • وزن 7gr
 • درب بطری دهانه 45 سم Coex ساده جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 46mm
  • وزن 7gr