راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

درب‌ها و دستگیره‌ها

 • دستگیره بطری دهانه 45 جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 45mm
  • وزن 7gr
 • دستگیره بطری دهانه 28 جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 0mm
  • دهانه 28mm
  • وزن 2.5gr
 • درب بطری دهانه 38 سس Fliptop تخت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 17mm
  • دهانه 38mm
  • وزن 6gr
 • درب بطری دهانه 38 سس Fliptop قوسدار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 17mm
  • دهانه 38mm
  • وزن 6gr
 • درب بطری دهانه 42 سم ساده جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 23mm
  • دهانه 42mm
  • وزن 6gr
 • درب بطری دهانه 45 سم Coex سیل بردار وانگ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 25mm
  • دهانه 45mm
  • وزن 7gr
 • درب بطری دهانه 48 سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 30mm
  • دهانه 48mm
  • وزن 10gr
 • درب بطری دهانه 45 - 4 لیتری آج ریز جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 25mm
  • دهانه 45mm
  • وزن 7gr
 • درب بطری دهانه 45 - 4 لیتری آج ریز درشت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 25mm
  • دهانه 45mm
  • وزن 7gr