راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 3L بیدستان جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 349mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 46-50-55gr
 • بطری مکمل بنزین دهانه 28 - 350 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 205mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 450cc الکل جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 250mm
  • حجم 450cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30gr
 • بطری دهانه 28 500cc شیشه شور جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 600cc الکل جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 265mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30gr
 • بطری دهانه 28 600cc مارپیچ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 226mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 900cc تینر جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 198mm
  • حجم 900cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 34-37-46-53gr