راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 45 3L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 253mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 78-84-90-95gr
 • بطری آب میوه نی دار دهانه 38 - 375 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 375cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 24gr
 • بطری دهانه 45 4L گرد آناناسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 312mm
  • حجم 4000cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 78-84-90-95gr
 • بطری دهانه 45 4L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 289mm
  • حجم 4000cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 78-84-90-95gr
 • بطری دهانه 28 500cc روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 195mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 500cc شامپاینی ته صاف جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 500cc پافیلی شامپاینی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 16-22gr
 • بطری دهانه 28 500cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 195mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 500cc اناری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 180mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr