راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 1L روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 270mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 34-37-46-50-55gr
 • بطری دهانه 28 1L شامپاینی پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 316mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 37-46gr
 • بطری دهانه 28 1L پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 248mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 1L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 268mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 34-37-46gr
 • بطری پگاه دهانه 38 - 1 لیتری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 260mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr
 • بطری خزر دهانه 38 - 1 لیتری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 250mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr
 • بطری کتابی دهانه 38 - 1 لیتری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 225mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr
 • بطری دهانه 28 1500cc فراز پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 314mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری زمزم پافیلی قدیم دهانه 28 - 1500 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 320mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm