راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 250cc پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 14-16gr
 • بطری دهانه 28 250cc پافیلی شامپاینی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 198mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 16-22gr
 • بطری سس مینو دهانه 38 - 280 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 155mm
  • حجم 280cc
  • دهانه 38mm
  • وزن 24gr
 • بطری مکمل بنزین دهانه 28 - 350 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 205mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 30-34-37gr
 • بطری آب میوه نی دار دهانه 38 - 375 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 375cc
  • دهانه 38mm
  • وزن 24gr
 • بطری دهانه 28 450cc الکل جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 250mm
  • حجم 450cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 22-30gr
 • بطری دهانه 45 500cc سم لیبل دار بلند کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 189mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 88mm
  • وزن 61gr
 • بطری دهانه 28 500cc سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 75mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 500cc روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 195mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 30-34-37-46gr