راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری خزر دهانه 38 - 1 لیتری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 250mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr
 • بطری کتابی دهانه 38 - 1 لیتری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 225mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr
 • بطری دهانه 28 1L سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 227mm
  • حجم 1100cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 92mm
  • وزن 30-34-37-46-50-55gr
 • بطری دهانه 28 120cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 116mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 33x55mm
  • وزن 16gr
 • بطری دهانه 28 120cc گرد جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 115mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 44.5mm
  • وزن 16gr
 • بطری دهانه 28 1500cc فراز پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 314mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری زمزم پافیلی قدیم دهانه 28 - 1500 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 320mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
 • بطری اناری دهانه 38 - 1500 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 275mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr
 • بطری دهانه 38 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 145mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 16-24gr