راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

  • بطری دهانه 45 4L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 289mm
    • حجم 4000cc
    • دهانه 45mm
    • وزن 78-84-90-95gr