راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 2L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 300mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 46-50-55gr
 • بطری دهانه 28 250cc روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22gr
 • بطری دهانه 28 250cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 147mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 36x66mm
  • وزن 22gr
 • بطری دهانه 28 250cc سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 137mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22gr
 • بطری دهانه 28 250cc پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 14-16gr
 • بطری دهانه 28 250cc پافیلی شامپاینی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 198mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 16-22gr
 • بطری سس مینو دهانه 38 - 280 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 155mm
  • حجم 280cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 24gr
 • بطری دهانه 28 3L بیدستان جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 349mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 46-50-55gr
 • بطری دهانه 45 3L آوند جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 308mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 78-84-90-95gr