راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 100cc گرد جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 115mm
  • حجم 100cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 40mm
  • وزن 14-16gr
 • بطری دهانه 45 1L سم لیبل دار بلند کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 245mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 61-84-90-95-103gr
 • بطری دهانه 48 1L سم کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 240mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 48mm
  • قطر 0mm
  • وزن 90gr
 • بطری دهانه 28 1L روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 270mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 34-37-46-50-55gr
 • بطری دهانه 28 1L شامپاینی پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 316mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 37-46gr
 • بطری دهانه 28 1L پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 248mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 1L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 268mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 34-37-46gr
 • بطری دهانه 42 1Lسم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 212mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 42mm
  • قطر 0mm
  • وزن 60gr
 • بطری پگاه دهانه 38 - 1 لیتری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 260mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 38mm
  • قطر 0mm
  • وزن 38gr