راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

اخبار

نمایشگاه ایران پلاست ۹۵

۲۰ اردیبهشت ۹۵: از همه دوستانی که در نمایشگاه ایران پلاست 1395 از غرفه رادپلیمر آریس دیدن کردند، کمال تشکر را داریم. منتظر دیدار مجدد شما در نمایشگاه بعدی هستیم.